2 ยางที่อาจตรงกับการค้นหาของคุณ

กรุณาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถแนะนำยางที่เหมาะกับคุณได้อย่างถูกต้อง
Tyre image

Michelin

CITY GRIP

The first scooter tyre with sipes, MICHELIN City Grip is THE standard* among the biggest scooter manufacturers.

Front
Your Size:
120/70 -12 51P
Rear
Other fitting variants are available for this product. Please see the product page for details.
Tyre image

Michelin

POWER PURE SC

1st scooter tyre incorporating MICHELIN dual-compound (2CT) technology for greater grip and sportiness.

Front
Your Size:
120/70 -12 58P
Rear
Other fitting variants are available for this product. Please see the product page for details.

Legal mentions

The sizes and/or speed ratings listed may vary slightly from the specified OE size shown on the vehicle placard. Your local Tyre Dealer, as a trained professional, will provide the required assistance to install the tyre listed by: 

 

  1. Notifying the owner if the replacement tyres are different in speed rating than the OE tyres and the maximum speed capability of the vehicle is limited to the lower speed rated tyres. 

  2. Determine if any inflation pressure adjustments are necessary with the alternate listed size.

Need Help?